מדיניות פרטיות

שימוש במידע, אבטחת מידע, ופרטיות באינטרנט

קבוצת GlaxoSmithKline דואגת לפרטיותם של המבקרים באתריה, ושמירה על הפרטיות חשובה לנו מאוד. עם זאת, יש לזכור כי אין דרך להבטיח את אבטחת מידע שמועבר באמצעות האינטרנט.
הפרקים הבאים מתארים את סוגי המידע שנאספים על-ידי אתרי האינטרנט של GSK, והשימושים שנעשים במידע זה.

מידע שמאפשר את זיהוי המשתמש

הפרטים המזהים של משתמשי האתר, כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, יאספו על-ידי GSK רק כאשר הם יסופקו בהתנדבות על-ידי המשתמש. אנו עשויים להשתמש במידע זה למטרת שיפור השירות והתכנים שבאתר האינטרנט שלנו; כדי לספק למשתמשים עצות, מידע שימושי, חדשות אודות המוצרים ועדכונים; יידוע המשתמשים אודות מוצרים ושירותים חדשים של GSK; סקירת מידת שביעות הרצון של המשתמשים מהמוצרים והשירותים; ומטרות פנימיות של החברה.
יש לשים לב, כי אלא אם צוין אחרת, בשליחת מידע בריאותי שמאפשר את זיהוי המשתמש, מאשר המשתמש לקבוצת GSK לעשות שימוש במידע זה למטרות שפורטו לעיל. יתר על כן, מסירת מידע זה מהווה אישור של המשתמש לקבוצת GSK להשתמש ולאחסן ללא הגבלה מידע זה, בין אם בתוך או מחוץ לגבולות ישראל. בהקשר זה, יש לשים לב כי ייתכן שהמידע שיסופק על-ידי המשתמש יעבור בין מדינות תוך כדי תהליך העיבוד. אתר זה ובסיס הנתונים שיכלול את המידע שסופק על-ידי המשתמשים, יתוחזקו על-ידי צד שלישי בישראל שנבחר על-ידי GSK, בהתאם להנחיות GSK שבאנגליה ולמדיניות הפרטיות הזו. שליחת מידע מצד המשתמש מהווה בזאת אישור להעברת המידע לעיבוד בישראל. אם מתעוררות שאלות בנושא זה, יש ליצור קשר עם קבוצת GSK בכתובת הרשומה מטה.
בעת שליחת מידע אישי באתר זה, GSK עשויה לבקש מהמשתמש לאשר את פרסום מידע זה באתר; לדוגמא, שימוש במידע זה כדי לשתף אחרים בחוויותיו של המשתמש. בהינתן אישור זה, תהיה ל-GSK הזכות המלאה לערוך ולפרסם את הסיפור של המשתמש באתר תוך הכרה במשתמש כמחבר וציון שמו המלא של המשתמש. המשתמש רשאי בכל עת לבקש מ-GSK להוריד את שמו ו/או סיפורו מהאתר ו/או לתקן מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, על-ידי יצירת קשר עם GSK בכתובת הרשומה מטה. מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, תשתדל GSK להיענות לכל בקשה מסוג זה, במהירות האפשרית ותוך פרק זמן של חודש מקבלת הבקשה.

מידע שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש

קבוצת GSK אוספת גם מידע בצורת מצבור שאינו מזהה את משתמשיה, לדוגמת מספר המבקרים באתרים, שמות ספקי האינטרנט של המשתמשים, וכו'. אנו משתמשים במידע זה, שנשאר בצורת מצבור, כדי להבין כיצד משתמשים המבקרים באתרי האינטרנט שלנו על-מנת שנוכל לשפר אותם. אנחנו עשויים גם לשתף חברות אחרות של GSK במידע זה. שום מידע שהוא שעלול לזהות את המשתמשים לא ייחשף בתהליך זה.

שימוש בכתובות IP

כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) הינה מערכת מספרים המוקצית באופן אוטומטי למחשבו של המשתמש, בין אם הוא מתחבר דרך רשת התקשורת המקומית או דרך רשת התקשורת הרחבה של הארגון אליו הוא שייך. שרתי האינטרנט מזהים באופן אוטומטי את מחשבו של המשתמש באמצעות כתובת ה-IP שמוקצית לו בעת שהותו באינטרנט.
קבוצת GSK עשויה לאסוף כתובות IP למטרות של ניהול מערכות וניהול חשבונות של אתרינו. לרוב אין אנו מקשרים בין מידע המאפשר את זיהוי המשתמש לכתובת ה-IP שלו, הווה אומר שאנו מתעדים את פעולות המשתמש אבל המשתמש נותר אלמוני בעינינו. עם זאת, אנחנו עשויים להשתמש בכתובות IP כדי לזהות משתמשים אם נרגיש שיש צורך לכפות ציות לתנאי השימוש באתר, או בכדי להגן על שירותינו, האתר או משתמשים אחרים.

קישורים לאתרים אחרים

אתרי האינטרנט של GSK מספקים קישורים לאתרים אחרים של GSK ולאתרים של צד שלישי כחלק מהשירות למשתמשים. מדיניות הפרטיות של GSK איננה תקפה לגבי אתרים אלו. אנחנו ממליצים למשתמשים ליצור קשר באופן ישיר עם אתרים אלו בכדי לברר את מדיניות איסוף המידע והפרטיות שלהם.

COOKIES

GSK עשויה להפקיד "cookie" על הדפדפן של המשתמש. קבצי ה-"cookie" הינם קבצי טקסט קטנים אשר מספקים לנו מידע אודות תדירות הביקורים של המשתמש באתר והעמודים שהמשתמש מבקר בהם. קבצים אלו אינם כוללים בתוכם כל פרט מזהה של המשתמש, אך אם המשתמש מספק מידע מסוג זה לאתר (לדוגמא, במילוי טופס הרשמה), הוא יקושר למידע שמאוחסן בקובץ ה-"cookie".

אבטחה

האתר מאוחסן אצל צד שלישי המתפעל רשתות תקשורת מאובטחות המוגנות על-ידי מערכות חומת אש ("firewall") וסיסמא סטנדרטיות ונוקט באמצעי אבטחה בכדי להגן על המידע של המשתמשים בפני אבדן, ניצול לרעה ושינוי.
מלבד הרשום להלן, רק לעובדים מורשים של GSK ישנה גישה למידע שהמשתמשים מספקים. יתר על כן, אנו כופים חוקים מחמירים בקרב עובדים מורשים אלו, אשר להם גישה לבסיסי הנתונים בהם המידע מאוחסן או לשרתים שמשרתים אותנו. למרות שאין ביכולתנו להבטיח כי המידע לא יאבד, ינוצל לרעה או ישונה, אנחנו עושים כל מאמץ שביכולתנו כדי למנוע תקריות מצערות מסוג זה.

שיתוף צד שלישי במידע שמאפשר את זיהוי המשתמש

קבוצת GSK לא תמכור או תשכיר מידע שיאפשר את זיהוי המשתמש לכל צד שלישי לכל מטרה שהיא. במקרים מיוחדים מאוד, אנו עשויים לחשוף מידע מסוג זה, והם: (א) לעתים צד שלישי, אשר נבחר בקפדנות על-ידי GSK, עשוי להיחשף לפרטים אלו כחלק ממתן השירות לקבוצת GSK. ברצוננו להדגיש כי צד שלישי מסוג זה אשר מספק שירות ל-GSK, נדרש לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של אבטחת מידע, כפי שנקבעו על-ידי GSK; (ב) אם יש לנו סיבה להאמין כי חשיפת פרטים מזהים של משתמש כלשהו הינה צעד הכרחי בכדי לזהות, ליצור קשר, או לנקוט צעדים משפטיים נגד מישהו אשר פוגע בזכויות, רכוש או פעולות של GSK או משתמשי האתר; (ג) אם אנו מאמינים כי זוהי חובתנו החוקית, או בתגובה לבקשה או דרישה של הרשויות בהקשר לחקירה פלילית או אזרחית.

התחייבות

שליחת מידע אישי/בריאותי לאתרינו מהווה התחייבות מבחינת המשתמש לעמוד בתנאי מדיניות הפרטיות וכן מהווה הבנה כי קבוצת GSK עשויה, מתוך שיקול דעתה, לחשוף מידע זה אודות המשתמש בנסיבות המפורטות לעיל.

יצירת קשר

ביכולתו של המשתמש לבקש הדפס של כל החומר שברשות GSK הנוגע אליו, או לבטל את הסכמתו לשימוש במידע זה מהסיבות המצוינות לעיל בכל זמן; ניתן לעשות זאת בטלפון: 03-9297100.

שינויים

כל השינויים שיעשו במדיניות הפרטיות של GSK יעשו באופן ישיר בעמוד זה.